Danko bol v Rusku, no a čo?

Pozerám, aký rozruch vyvolala skutočnosť, že Danko vystúpil v Ruskej Dume a bol na návšteve Ruskej federácie. Jedna odsudzujúca argumetnácia vychádza z princípu vernosti mocensky nadriadeným štátom, aby si to nevysvetlili inak. Poslušne zohnutí robia presne to čo robili ich predchodcovia vo vzťahu k Moskve. Tam rozdiel nie je. Druhá argumentácia vychádza z pocitu krivdy za rok 1968 a akejsi odplaty. Osobne som prijal ospravedlnenie predsedu vlády sovietského zväzu v mene československej vládnej delegácie za okupáciu v roku 1968. Ak si chceme pestovať pocit krivdy poďme si povedať či je to vôbec možné.
Československo malo uzatvorené dohody s Francúzmi, Angličanmi a Rusmi o spojenectve proti Hitlerovi.  Pre svoj pokoj nás Hitlerovi podhodili v Mníchove. A čo naša krivda? Prišiel na scénu Hitler a rozhodol o vzniku Slovenského štátu, ale na viedenskej arbitráži Nemci a Taliani odobrali slovenskú časť územia, pričlenili k Maďarsku a tisíce Slovákov vyhnali s batôžkami na sever Slovenska s lehotou do 24 hodín. Bola to krivda? Aj od Nemcov, aj od Talianov, aj od Maďarov.

Veľmi veľa počúvam ako nám Rusi zabránili ísť na západ. A kde sú historické fakty? Po tom ako Beneš zvolil plán – aeroplán a v Británii si ho nikto nevšímal, mal navštívit sovietskeho velvyslanca v Paríži a dokonca hovoriť o povojnovej Československej socialistickej republike alebo Československej zväzovej republike sovietskeho zväzu. V 43. bol prijatí v Moskve, kde hovoril o usporiadaní Československa. Bol prijatý dobre lebo Československo bolo obnovené, len požiadal, aby špinavú robotu za neho odviedli Rusi a aby potrestali Slovákov zodpovedných za rozpad Československa a Rusi jeho žiadosť splnili. Rusi priniesli slobodu Československu a draho ju zaplatili. Ale keď ide o delenie Európy nebol to náhodou britský premiér s cigárou a whisky, ktorý uzavrel s Ruskom zmluvu o delení podielu pôsobnosti v jednotlivých štátoch strednej Európy? A Rusi túto zmluvu dodržali. Ale Briti sú naši priatelia, ktorí to navrhli a Rusi čo to prijali naši nepriatelia. Kto nás predal? Rusi dokonca tak plnili svoje záväzky voči Británii, že keď komunisti vyhrali v Grécku a Grécko pripadlo Britom bol to Stalin čo komunistov potlačil v Grécku. Postavenie Československa bolo vyriešené Československou zmluvou, dohodu v Jalte v postup a dokonca aj americke a sovietke vojská mali na juhu Čiech dotykovú čiaru, tiež uznali už 45. pôsobnosť sovietskeho zväzu.

Pretože teraz máme kamarátov na západe na tieto fakty zabúdame, ale oni boli a sú. A ak vieme potlačit svoje negatívne pocity voči západu preco si ich budujeme proti Rusku? Načo je nám rusofóbia? Načo je nám nepriateľsko s Ruskom? My nemáme globálne záujmy. Najlepsie vzťahy sú dobré vzťahy a ešte jedna udalosť, ktorú môžem potvrdiť len sám, so súhlasom Václava Havla som bez ohľadu na federálneho zmocnenca rokoval so zástupcami sovietského zväzu o odchode ich vojsk zo Slovenska.  Rusi dobrovoľne bez problémov odišli zo Slovenska ako prvý zo všetkých štátov kde boli. Čím umožnili ten vývoj, ktorý po 17. novembri začal. Ak na Sliači idú stavať pomník odchodu z Čiech je to ich vec, ale . Zo mňa za to robia agenta KGB. Tým bola moja práca ocenená. To ma neprekvapuje, lebo k 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky ma „vyznamenali“ s porušením všetkých zákonov a Ústavy, rozbehli proti mne politický proces a chcú ma za úspešný priebeh potrestať.

Európa má veľa krívd a dokážeme ich prekonať len vtedy ak si v nej nájde miesto každý. Ak osoh z nej bude mať každý. Dovtedy sa bude iba štiepiť. Ak sme sa museli vyrovnať historicky so zradou západu, pokloniť sa a poprosiť, aby si nás vzali, prečo sa inak správať k východu? Danka nemám rád, ale jeho vystúpenie neprekračovalo hranicu sankcie.  Ležíme medzi východom a západom. Naša historická skúsenosť je iná, nezábudať že sme medzi. Ak sme sa pridali na západ máme nové podmety na rozvoj, ale nie proti východu. Tak bezpečnejší nie sme.