Kto bol kto keď vznikal štát.

Máme za sebou 25  rokov samostatného štátu. Nechcem bilancovať, len vysvetliť,  prečo je táto historicky najvýznamnejšia udalosť permanentne spochybňovaná,   prečo sa spochybňuje jej legitimita a prečo je nepriateľ ten,  kto tento zápas viedol rovnako, ako všetci čo boli s ním.
Zverejníme niekoľko dokumentov z toho obdobia, aby sme videli kto bol kto.  Niektorí zomreli, niektorí zmenili názor, ale drvivá väčšina zostala na svojich postojoch a keď sa dostali k moci neúprosne, nedemokraticky potláčali tých, čo ten štát vytvorili aj pre nich. Používali vznešené ideály slobody. Ale aká je to sloboda, ak sa národu ku ktorému patrí, upieralo právo na sebaurčenie. Aká to bola a je demokracia, ak sa používali nezákonné finančné zdroje  na získanie moci – korupčné.  Aká to bola sloboda ak po získaní moci garantovali slobodu slova tak, že zamestnancov televízie, ktorí podporovali vznik štátu umiestnili na 26. poschodie pod ochranu civilno-bezpečnostnej služby, kde museli sedieť nečinne celých osem hodín a aj na záchod mohli ísť len v prítomnosti  príslušníka CBS.  Koľkí  prenasledujúci,  považujúci sa za elitu  v historickej chvíli zlyhali?  Vznikla iniciatíva „Za zvrchované Slovensko“. Samozrejme vzápätí vznikla aj opačná iniciatíva „Za spoločný štát“, teda proti zvrchovanému Slovensku. Vznešený jazyk, zlé ciele.

Týždenník Kultúrny život  dňa 23.9.1991 zverejnil výzvu, ktorú doslova prepíšeme a zverejníme pre pamäť. A aby sme aj dnes vedeli nielen kto bol kto, ale najmä kto nám to dnes tú minulosť hodnotí!

„My, ktorým záleží na osude Slovenska nemenej ako signatárom iniciatívy Za zvrchované Slovensko, sme tak isto presvedčení, že slovenský národ, ako aj všetci naši občania, má dnes historickú a neopakovateľnú príležitosť: vybudovať slobodný, spoločný demokratický štát.

Vedomí si nenapraviteľných mravných  a ekonomických škôd,  ktoré by priniesol rozpad ČSFR,  odmietame všetky pokusy stavať obyvateľstvo pred hotovú vec a roznecovať národnostné vášne tam, kde ide o presadzovanie osobných ambícií.

Sme dosť zrelí na to, aby sme sa z vývoja okolo nás poučili. Sme dosť rozvážni na to, aby sme vedeli  samostatne o sebe uvažovať v duchu slušnosti, ľudskosti  a znášanlivosti. Sme dosť mravní na to, aby sme mali odvahu držať sa ústavných, demokratických spôsobov. Konečne máme možnosť trpezlivo hľadať novú podobu spolužitia. Využime ju.

Občania v slobodných voľbách nikomu nedali hlas na rozbitie nášho spoločného štátu. Preto poslanci Slovenskej národnej rady nemajú mandát rozhodnúť o jeho zániku. Ak sa má rozhodovať o našom osude, rozhodnime v referende.

Naše úsilie o spoločný štát je bojom o demokraciu. Poslanci Slovenskej národnej rady, nepodľahnite politickým manipuláciám, nepodľahnite nátlaku. Nedovoľte, aby sa zopakoval február 1948!“

Výzvu doteraz podpísali: Milan Lasica, herec, Ladislav Kováč, vedecký pracovník, Pavel Vilikovský, spisovateľ, Božidara Turzonovová, herečka, Martin Porubjak, dramaturg,  Martin Bútora, spisovateľ, Tomáš Janovic, spisovateľ, Oľga Ovečková, právnička, Milan Hejný, matematik, Karol Kállay. fotograf, Ľubomír Feldek, spisovateľ, Magda Vášáryová, herečka, Peter Breiner, hudobný skladateľ, Pavel Uhorskai, generálny biskup, Marián Zednikovič, herec,  Gustáv Matíjek, psychológ,  Július Satinský, herec, Milan Markovič, moderátor,  Anastázia Ginterová, vedecká pracovníčka, Katarína Zavacká, právnička, Vladimír Strnisko, režisér, Stanislav Radič, scénarista, Jaroslav Čorba, redaktor, Ivan Štúr, psychológ, Eva Kováčová, programátorka, Ota Plávková, publicistka, Vladimír Krivý, sociológ,  Ján Štrasser, spisovateľ, Juraj Jakubisko, režisér, František Hanic, vedecký pracovník, Milan Šimečka, spisovateľ, Iľja Zeljenka, hudobný skladateľ, Peter Mariánek, pamiatkár, Albert Marenčin, spisovateľ,  Peter Horváth, výtvarník, Miloš Tomčík, vysokoškolský pedagóg,  Miroslav Žbirka, spevák,  Samuel Belluš, publicista Mníchov, František Šebej, vedecký pracovník, Fedor Janšák, právnik, Ivan Hrušovský, hudobný skladateľ, Alexander Tkáč, vysokoškolský profesor,  Marta Ličková, prekladateľka, Magda Takáčová, prekladateľka, Vladimír Jodas, matematik, Zora Bútorová, sociologička,  Teodor Münz, filozof,  Stano Dančiak, herec, Elena Vácvalová, redaktorka, Ivo Brachtl, režisér, Edita Hofstädterová, dramaturgička, Viera Gašparíková, etnografka, Darina Krivá, stredoškolská profesorka, Hana Javorková, herečka, Rudo Brtáň, literárny historik, Ján Szomolányi, logik, Ján Hofstädter, sochár, Oľga Feldeková, spisovateľka, Irena Gálová, spisovateľka, Dobromila Baloghová, učiteľka, Eugen Jona, vysokoškolský pedagóg, Ján Grešo, evanjelický farár, Mária Krajčovičová, študentka, Vojtech Hron, redaktor, Anton Majerčík, režisér,  Katarína Vrzalová, herečka, Jaroslav Vrzala, herec, Zora Frkáňová, stredoškolská profesorka, Viera Štetková, stredoškolská profesorka, Branislav Gerik, lekár, Dalibor Kulíšek, vysokoškolský pedagóg, Želmíra Belušová, Štefan Straka, vysokoškolský pedagóg, Jela Ďurišková, učiteľka, Jindřich Merganc, architekt, Marta Papánková,  biofyzička,  Ľuba Makovická, vysokoškolská pedagogička,  Ľubomír Ďurovic, vedecký pracovník, Elena Várošová, historička, Martin Kolesár, herec,  Kveta Dibarborová, dramaturgička, Jana Kocianová,  speváčka, Deana Horváthová, herečka, Darina Porubjaková, dramaturgička, Jana Plichtová, psychologička,  Elo  Romančík, herec, Martin Huba, herec, Soňa Čechová, publicistka, Tatiana Rosová, sociologička,  Jaroslav Rozsíval, herec, Radovan Cengel, technik, Erzsébet Nágelová, administratívna pracovníčka, Marián Andraščík,  informatik, Vladislav Rosa, matematik, Eva Rosová, stredoškolská učiteľka, Ľubomír Sabo, akademický sochár, Jozef Hradil, farmár, Iveta Hradilová, domáca, Dušan Ondrušek, psychológ, Fedor Matejov, vedecký pracovník, Eva Sepéšiová, speváčka, Radislav Matuštík, vysokoškolský pedagóg,  Peter Šporer, novinár,  Peter Uličný, novinár,  Štefan Janči, publicista, Juraj Kafka, veterinár, Irena Nováková, lekárka,  Miroslav Staneček, lekár, Anna Stanečková, úradníčka,  H. Rudášová, lekárka,  Heda Hansenová, profesorka, Mária Martončíková, úradníčka, Rudolf Černý, dôchodca, Zora Prušková, vedecká pracovníčka, Jelena Paštéková, vedecká pracovníčka, Mária Diamantová, učiteľka, Anna Backová, referentka, Peter Back, lekár,  Viera Cengeľová, filozofka, Peter Mareš, lekár, Gladys Rozsívalová, inšpicientka, Kvetoslava Fedorová, ekonómka, Milan Nemec, reštaurátor, Dana Nemcová, domáca, Anton Beran, architekt,  Pavol Rozložník, designer, Anna Považanová, vysokoškolská učiteľka,  Augustín Marko, komerčný inžinier, Jana Nedesová, vysokoškolská pedagogička, Peter Hrabovský, podnikateľ, Zuzana Hrabovská, podnikateľka, Petra Uličná, pedagogička, Peter Leimberger, odborný asistent, Anna Leimbergerová, nezamestnaná, Ján Valent, učiteľ, Viera Valentová, etnografka,  Hana Lukáčová,  lekárka, Ivan Lukáč, lekár,  Zora Mistríková, vysokoškolská pedagogička, Ondrej Mistrík,  projektant, Viera Marešová, detská lekárka,  Dalimír Líška,  televízny strihač, Juraj Steiner, matematik, Viera Borovanská, zdravotníčka, Richard Borovanský, študent, Jarmila Slovenčáková, servírka, Ján Slovenčák, vodič, Anna Labudová, technička, Emília Chudovská,  lekárka, Miroslav Zalubel, klampiar, Jarmila Zalubelová, krajčírka, Ján Jamrich, technik, Eva Jamrichová, programátorka, Viola Alexandrová, dôchodkyňa, Elena Ondrušková, psychologička, Fedor Gál, prognostik, Mária Jurčovičová, dôchodkyňa, Danica Pavlíková, odborná asistentka, Juraj Pavlík, stredoškolský profesor, Ľudmila Pavlíková, učiteľka, Hana Motlíková, študentka, Ladislav Šitáni, lekárnik, Dana Motlíková, zdravotná sestra, Martina Matulová, ekonómka, Jana Geržová, historička umenia, Peter Gerža, režisér, Martin Šarík, geológ, Vanda Šaríková, psychologička, Peter Horák, podnikateľ, Katarína Tildyová, neurologička, Naďa Bacmaňáková, geologička,, Margita Poláčková, profesorka, Zlata Škoffová, učiteľka, Vilma Bacmaňáková, domáca, Lýdia Balónová, farmaceutka, Oľga Halabrínová, učiteľka, Jana Tichá, filozofka, Veronika Čejková, filozofka, Jana Kopsová, redaktorka, Helena Kopsová, hudobníčka, Ján  S. Gavora, vedecký pracovník Kanada, Eva Gavorová, vedecká pracovníčka Kanada, Raisa Kopsová, filozofka, Vladimír Kováč, technik, Barbora Kováčová, študentka,  Oľga Kováčová, zdravotná sestra, Ján Žiaran, docent, Vladimír Ira, vedecký pracovník, Juraj Hovorka, dôchodca, Jaroslav Filip, hudobník, Vladimír Kováč, dôchodca, Božena Kováčová, dôchodkyňa, Bohumil Vašek, dôchodca, Eleonóra Vašková, dôchodkyňa, Ján Laurenčík, učiteľ, Nela Hovorková, študentka, Kurt Boroška, dôchodca, Ida Borošková, dôchodkyňa Ingrid Kováčová, študentka, Katarína Keményová, akademická maliarka, Gabriela Dimitrová-Schillerová, akademická maliarka , Vlado Dočkal, psychológ, Helena Šitániová, lekárnička, Jana Šitániová, študentka, Irena Machotová, učiteľka, Lujza Šitániová, kozmetička, Veronika Šitániová, študentka, Imrich Šitáni, úradník, Ladislav Čarný, výtvarník, Jiří Motlík, projektant, Helena Motlíková, chemička, Oľga Megová, projektantka, Jozef Škvařil, muzikant, Milada Szendreyová, programátorka, Peter Luby, vedecký pracovník, Peter Luby, študent, Rastislav Luby, študent, Marie Lubyová, chemická inžinierka,  Mikuláš Popper, vedecký pracovník, Eva Popperová, lekárka, Jela Navrátilová, technička, Vlastimil Navrátil, výskumný pracovník, Ján Šalamon, programátor,  Peter Salner, vedecký pracovník, Gabriela Alexandrová, lekárka, František Alexander, matematik, Vlasta Kaiserová, dôchodkyňa,  Zuzana Dolejšová, zdravotná laborantka, Ján Dolejš, architekt, Alexandra Petrášová, študentka, Dita Dolejšová, študentka, Eva Golanová, dôchodkyňa, Anna Marcinkechová, úradníčka, Anna Hájková, dôchodkyňa, Arne B. Mann, etnograf, Elena Mannová, historička,    Anna Horváthová, sochárka, Zora Palová, sklárka,  Špán Pala, akademický sochár, Michal Pala, architekt,  Ingrid Brachtlová, dramaturgička, Herta Mayerová, lekárka, Ladislava Ročáková, dôchodkyňa, Vladimír Ročák, publicista, Jaroslav Ročák, dôchodca, Ľudmila Ročáková, dôchodkyňa, Soňa Lukáčová, rozhlasová pracovníčka, Miroslav Lukáč, výtvarník, Ľubomír Miklovič, technik, Mária Delmarová, programátorka, Alžbeta Hajtmanková, predavačka, Soňa Škodáčková, profesorka, Katarína Javorská, dramaturgička, Igor Škodáček, lekár,  Zuzana Pasternáková, lekárka, Ivan Pasternák, učiteľ, Peter Pasternák, študent, Amira Lagerová, úradníčka, Alexandra Lagerová, študentka, Michal Ač, novinár, Helena Repková, dôchodkyňa, Mária Kasardová, projektantka, Dionýz Máté, vedecký pracovník, Ladislav Lukáč, vedecký pracovník, Martin Kasarda, novinár, Igor Tvaroška,  vedecký pracovník, Katarína Tvarošková, učiteľka, Dana Ačová, novinárka Jana Lazarová, informátorka, Helena Múčková , technička, Miro Mikič, prevádzkový chemik, Viliam Sloboda, vedecký pracovník, Eva Kováčová, programátorka, Miron Zavacký, technik, Miro Kúska, študent, Katarína Kmeťová, študentka, Júlia Kmeťová, ekonómka, Andrej Zmeček, technik, Jaro Rimák, režisér,  Darina Dančiaková, letecká referentka, Juraj Vacval, podnikateľ, Martin Škopec, fotograf, Marian Kubinec, technik, Ladislav Kohout, dôchodca, Pavla Kohoutová, dôchodkyňa, Elena Krčméryová, lekárka, Judita Viktoryová, dokumentátorka, Mária Brtáňová, učiteľka, Vladimír Štancl, technik, Mária Štanclová, chemička, Iveta Kadlečíková, kaderníčka, Eva Vráblová, podnikateľka,  Oľga Čermáková, podnikateľka, Ladislav Szepláki, úradník, Šarlota Branecká, programátorka, Oldřich Branecký, výskumný pracovník, Ľubica Kováčová, lekárka, Matej Kováč, študent, Vladimír Kováč, elektroinžinier, Magdaléna Petríková, programátorka, Mária Petríková, študentka, Ladislav Zathurecký, vedecký pracovník, Viera Zathurecká, kultúrna pracovníčka, Rita Mokrá, vysokoškolská profesorka, Mária Jenerálová, redaktorka, Bohumil Jenerál,  programátor, Aurélia Horváthová, kultúrna pracovníčka, Ivo Proks, vedecký pracovník, Ján Gottweis, technický pracovník, Elena Sottneisová, projektantka, Milan Pauček, odborný asistent, Vlado Srpoň, spisovateľ, Mária Markošová, fyzička, Peter Markoš, fyzik, Naďa Proksová, tajomníčka redakcie, Pavel Braňo, novinár, Ivan Kľačanský, vysokoškolský profesor, Katarína Kľačanská, redaktorka, Ján Kožnár, psychológ, Ľudmila Kožnárová, účtovníčka, Peter Belan, lekár, Boris Farkaš, herec, Katarína Farkašová, dramaturgička, Dušan Kleinmann, právnik, Svätopluk Hüttl, lekár, Oľga Hüttlová, lekárka, Anna Galková, výtvarníčka, Anton Galko, výtvarník, Helena Lesageová, odborná asistentka, Daniel Alexander, sanitár, Viera Langerová, redaktorka, Mária Štefánková, redaktorka, Jana Juráňová, redaktorka, Anna Skokanová, podnikateľka,  Emil Moncman, vedecký pracovník, Anežka Moncmanová, docentka,  Jana Steinarová, redaktorka, Juraj Steinar, vedecký pracovník, Kveta Dašková, redaktorka, Jozef Jankovič, ekonóm, Tatiana Vorobjovová, technická pracovníčka, Milada Vorobjovová, dôchodkyňa, Viera Topinková, herečka,  Irena Majbová, dôchodkyňa, Milica Schraggeová, psychologička, Vojtech Schragge, ekonóm, Viera Lorencová, redaktorka, Jaroslava Kolesárová, herečka, Mária Marková, psychologička, Michal Dibarbora, podnikateľ,  Kornélia Dibarborová, psychologička,  Mária Krébesová, sociálna pracovníčka, Viera Kováčová, lekárka, Alica Baxová, lekárka,  Ľubomír Bachaj, podnikateľ, Eva Bechná, úradníčka, Viera Prechová, dôchodkyňa,  Danica Gabrišová, knihovníčka, Miloš Kelemen, lekár, Silvia Danišová, technička, Oľga Hubová, dôchodkyňa, Oľga Comberová, profesorka, Ľudmila Ďurovičová, dôchodkyňa, Dagmar Tomčíková, dôchodkyňa, Oľga Mergancová, dôchodkyňa, Eva Janšáková, dôchodkyňa, Magdaléna Bartová, učiteľka, Andrej Barta, technik, Mária Stankayová, dôchodkyňa, Mária Krejčírová, podnikateľka, Judita Aixiengerová, chemička, Ivan Rychlo, fotoreportér, Karol Gál, dôchodca, Alžbeta Gálová, dôchodkyňa, Igor Modlitba, geológ, Oľga Modlitbová, učiteľka, Martin Modlitba, študent, Andrej Marek, dôchodca, Júlia Mareková, dôchodkyňa, Stanislav Konečný, geológ, Ladislav Kovalý, stavbár, Ružena Kovaľová, učiteľka, Jozef Vorlíček, projektant, Alena Vorlíčková, projektantka, Dana Vorlíčková, študentka, Miroslav Čársky, žiak, Peter Čársky, inžinier, Helena Čárska, študentka, Dagmar Čárska, architektka, Milan Čársky technik, Milica Drgoňová profesorka, Stanislav Drgoň, vojak, Tomáš Drgoň, chemik, Adolf Bažant, úradník, Mária Bažantová, geodetka, Oskár Čepan, literárny vedec, Naďa Čepanová, odborná asistentka, René Bílik, literárny vedec, Vladimír Lipták, lekár, Eva Liptáková, učiteľka, Jozef Augustín, vedecký pracovník, Martin Augustín, študent, Božena Augustínová, výtvarníčka, Dana Salamonová, reštaurátorka, Katarína Kusá, úradníčka, Sandra Salamonová, psychologička, Aneta Brokešová,  psychologička, Miroslav Frankl, podnikateľ, Miriam Franklová, sociálna pracovníčka, Katarína Franklová, študentka, Viera Delmarová, chemička, Gabriel Delmar, publicista,  Katarína Kmeťová, detská sestra, Marta Zvalová, psychologička, Pavol Zvalo, psychológ, Alma Munzová, prekladateľka, Magdaléna Špotáková, psychologička, Tatjana Boublíková, učiteľka, Juraj Boublík, podnikateľ, Peter Cibulčík, technik, Maroš Váry, programátor, Ľudmila Čárska, profesorka, Ján Vlčko, geológ, Veronika Vlčková, pedagogička, Michael Petráš, podnikateľ, Slávka Petrášová, ekonómka, Alta Vášová, ekonómka, Peter Stoličný, ekonóm, Eugen Korda, redaktor,  Mária Gallayová, dôchodkyňa, Danica  Gallayová, lekárnička, Michal Gallay, dôchodca, Alena Gallayová, technička, Marta Kmeťová, dôchodkyňa, Zora Kmeťová, výskumná pracovníčka, Elena Gemeranová, Kvetoslava Brunnerová, dôchodkyňa, Iveta Brunnerová, učiteľka, Juraj Brunner hudobník, Mária Gažová, dôchodkyňa, Gita Poláčková, dôchodkyňa, Jarmila Pauličková, etnografka, Viera Marečková, Miloš Randár, vedecký pracovník, Eva Randárová, učiteľka, Oľga Palková, dôchodkyňa, Kornélia Lukačovičová, dôchodkyňa, Eva Mikulášová, vychovávateľka, Iva Lukačovičová, právnička, Alžbeta Simonová, profesorka, Ladislav Simon, študent, Koloman Wagner, projektant, Albína Wagnerová, technička, Peter Wagner, študent, Marian Mravec, programátor, Viera Mravcová, programátorka, Pavel Delmar, podnikateľ, Eva Jenčíková vedecká pracovníčka, Dušan Hudec, režisér, Naďa Lovichová, psychologička, Ivan Marton, lekár, Martina Krénová, redaktorka, Zdena Jelašičová, učiteľka, Alojz Jelašič, technický úradník, Mária Rosivalová, učiteľka, Martin Rosival, študent, Viera Lehotská, vysokoškolská učiteľka, Želmíra Mišíková, vysokoškolská učiteľka, Tatiana Kernová, lekárka, Eta Wellerová, redaktorka, Emília Tothová, robotníčka, Jolana Turanová, úradníčka Rastislav Lehotský, podnikateľ, Henrieta Králiková, študentka, Michal Bláha, novinár, Robert Vitkovský, ekonóm, Tatjana Škopcová, knihovníčka, Ladislav Soltmos, technik, Alžbeta Soltmosová, pedagogička, Radislav Soltmos, študent, Zoltán Soltmos, nezamestnaný, Imrich Vašečka, sociológ, Michal Vašečka, študent, Alojz Krivý, ekonóm,  Vlasta Hapalová, úradníčka,  Dušan Hapal, vedecký pracovník, Ladislav Münner, projektant,  Hana Münnerová, lekárka, Denisa Münnerová, nezamestnaná, Jaro Franek, odborný asistent, Štefan Marko, programátor, Viera Marková, programátorka, Mária Lacová, programátorka, Roman Inovecký, programátor, Želmíra Bečerová, právnička, Aladár Bečer, lekár, Eva Štrasserová, divadelníčka, Milada Tkáčová, dokumentaristka,  Eva Gedenová, vysokoškolstká učiteľka, Pavel Hudec, technik, Anna Hudecová, učiteľka,  Elena Krišková, prekladateľka, Marta Frišová, prekladateľka, Ivan Dianiška,  sociológ, Mário Dobrovodský, sociológ, Romana Hambálková, študentka, Pavol Frič, sociológ, Marian Timoracký, ekonóm, Oľga Gyárfášová, sociologička, Karol Tauber, prekladateľ, Anna Kupsáková, odborná referentka, Miroslav Vico, redaktor, Eva Vicová, redaktorka, E. Jurkovičová, zdravotníčka, J.Važanová, knihovníčka, Peter Synak, technik, Edita Grešová, úradníčka, Oľga Jurková, učiteľka, Michal Klon, dôchodca, Marta Horňáková, učiteľka, Naďa Machková, výskumná pracovníčka, A. Bučková, slobodné povolanie, Magdaléna Martušová, referentka, Iveta Škripková, dramaturgička, Renáta Kováčová, administratívna pracovníčka, Petra Malárová, nezamestnaná, Stanislav Kunda, lekár, Jozef Karvaš, údržbár, Anita Vágvölgyiová, právnička, Marián Pecko, režisér, Vladimír Halaj, grafik, Michal Kern, maliar, Ivan Bača, novinár, Ivana Rajčoková, novinárka, Marianna Hrabinská, novinárka, Ján Krošlák, fotoreportér, René Miko, fotoreportér, Eva Benčíková, novinárka, Otto Gender, fotograf, Roman Benčík, masér, Martin Maruška, študent, Alžbeta Kyselová, novinárka, Juraj Benčík, herec, Zuzana Šebestová, študentka, Milan Krajčovič, servisný technik, Ingrid Krajčovičová, architektka,  Božena Jakubovie, učiteľka, Vlasta Luptáková, novinárka, Juraj Kučera, novinár, Peter Ulman, novinár, Vlastislav Dočkal, ekonóm, Peter Farárik, novinár, Anna Chovanová, novinárka, Dana Horváthová, novinárka, Ján Šimkovič, technik, Rasťa Stoličná, etnografka, Vladimír Pavlita, architekt, Michal Pavlita, lekár, Irena Pavlitová, pedagogička, Anna Šimkovičová, úradníčka, Matúš Palička, súkromník, Zuzana Cigánová, herečka, Jana Šípošová, psychologička, Elena Antalová, redaktorka, Katarína Ďuričová, psychologička, Ladislav Ďurič, psychológ, Mária Ďuričová, učiteľka, Oľga Demčuková, súkromníčka, Katarína Zlochová, učiteľka, Alexej Zlocha, podnikateľ, Jaroslav Rozsíval, režisér, Anna Rozsívalová, programátorka, Vladimír Kořínek, technik, Zdenka Kořínková, technička, Vlado Srpoň, publicista, Rút Facunová, novinárka, Gustáv Kyselica, podnikateľ, Vanda Kyselicová, dramaturgička, Peter Facuna, dôchodca, Jaroslav Makovický, inžinier, Zuzana Makovická, archeologička, Libuša Makovická, lekárka, Juraj Sucharov, dôchodca, Ingrid Karkaliková, historička, Svatava Klenovská, dôchodkyňa, Zora Vágnerová, technologička, S. Vagner, študent, S.Vagner, vedecký pracovník, Anna Pätoprstá, dôchodkyňa, Vladimír Krapáč, pedagóg, Svetlana Zimanová, hudobníčka, Libuša Paclová, dôchodkyňa, Juraj Pacl, dôchodca, Naďa Trizmová, učiteľka,  Dušan Karkalík, programátor, Alžbeta Sajanová, lekárka, Vladimír Garaj, učiteľ, Eva Medveďová, učiteľka, Ľudovít Medveď, učiteľ, Zdena Orgoníková, dôchodkyňa, Nadežda Stanková, dôchodkyňa, Soňa Hořínková, úradníčka, Dušan Hořínek, výskumný pracovník, Daniela Orgoníková, lekárka, Alena Kozáková, odborná asistentka, Margita Bartová, laborantka, Alžbeta Trnovská, učiteľka, Mária Kostelníková, vysokoškolská učiteľka, Jan Kostelník, vysokoškolský učiteľ, Kristína Kľúčovská, lekárka, Ján Kozsich, cukrár, Mária Kozsichová, úradníčka, Július Gajdoš, dramaturg, Anna Gajdošová, profesorka, Jana Krejčíková, profesorka, Vlado Novotný, lekár, Hana Šubertová, úradníčka, Hana Daubnerová, redaktorka, Katarína Hubová, historička, Jan Teplan, vedecký pracovník, Katarína Teplanová, vysokoškolská profesorka,  Ela Pastorová, výtvarníčka, Lucia Krmíčková, právnička, Ľubica Tedlová, farmaceutka, Marta Hrubovská, redaktorka, Vladimír Čech, matematik, Ľuba Lesná, novinárka, Mária Mistríková, archivárka, Lajos Grendel, spisovateľ, Miroslav Lehký, hovorca Charty 77, Darina Halašová, vydavateľka,  Irena Myslíková, výskumná pracovníčka, Igor Otčenáš, literárny vedec, Frederika Belanová, redakčná tajomníčka, Nina Hečková, vydavateľka, Vladimír Štefánik, Otto Machač, grafik, Eugénia Sikorová, vysokoškolská učiteľka, Ladislav Juško, psychológ,  Rudolf Sikora, výtvarník, Mária Brachtlová, lekárka, Peter Mareš, lekár, Katarína Horváthová, informatik, Jarmila Valachovičová, Ersnest Huska, výskumný pracovník, Daniela Zachystalová, referentka, Jarmila Valachovičová, referentka, Viera Bieliková, dramaturgička, Marián Miškovič, inžinier, Branislav Bačo, študent,  Fedor Kresák, dôchodca, Helena Krajčiová, študentka, Marek Huba, sochár, Vladimír Veselý, podnikateľ, Mila Štěpánek, programátor, Oľga Štěpánková, dôchodkyňa, Slavomír Štěpánek, dôchodca, Hana Hováčová, študentka, Vilma Žáková, dôchodkyňa, Dana Kvetková, učiteľka, Roman Olexa, programátor, Lucius Kováč, programátor, Simon Ladislav, tréner, Simon René, študent, Lucia Zelenáková, študentka, Mária Zelenáková, úradníčka,  Tatiana Ovečková, právnička, Milan Ovečka, biochemik, Milan Ovečka, lekár, Eva Hejná, lekárka, Zdenka Kállayová, tlmočníčka, Ondrej. R. Halaga, historik, Marianna Martonová, chemička, Katarína Mádyová, biofyzička, Milan Merva, vedecký pracovník,  Lev Bukovský, matematik, Jozef Brincko, právnik, Zděnek Černík, dôchodca, Miriam Gálová, vedecká pracovníčka, Nataša Špiláková, študentka, Pavol Špilák, študent, Klára Tkáčová, vedecká pracovníčka, Ján Tkáč, technik, Zuzana Tkáčová, študentka, Jozef Maršala, lekár, Ľubomír Badina, výtvarník,  Jozef Hončariv, profesor,  Ivan Ahlers, lekár,  Eva Ahlersová, lekárka, Mikuláš Takáč, univerzitný profesor,  Karol Marton, profesor, Ivan Žežula, docent, Štefan Lukačín, lekár, Zoltán Balasca, novinár, Miroslav Oravec, technológ, Bohdan Oravec, lekár, Rastislav Madáč, podnikateľ, Mária Kizáková, geologička, Michal Kizák, veterinár, Elena Lamačková, chemička, Anica Medveďová, učiteľka, Ján Medveď, stredoškolský učiteľ, Ladislav Krechňák, študent, Mária Urbanová, predavačka, Marína Zavacká, študentka, Alica Valentovičová, filozofka, Daniela Kováčiková, študentka,  Viera Bečerová, študentka, Jolana Kusá, filozofka, Božena Vrcinárová, učiteľka, Lenka Kráľová, domáca, Iva Smreková, výskumníčka, Judita Fatulová, nezamestnaná, Zuzana Fatulová, architektka, Alena Gottweisová, vývojová pracovníčka,  Dana Gottweisová, konštruktérka, Rut Jonová, profesorka, Mária Fischerová, fyzička, Daniel Fischer, výtvarník, Emília Elanová, Peter Elan, lekár, Alena Erdziaková, vedecká pracovníčka, Pavol Erdziak, publicista, Darina Raimanová, laborantka, Mária Inczeová, asistentka strihu, Ľuba Zednikovičová, redaktorka, Sergej Michalič, novinár, D.Machek, hudobník,  M.Machková zdravotná sestra, Elena Štetková, domáca, J.Hruzová, domáca, G.Druhová, farmaceutka, A. Pavlovič, technik, M.Paulovičová, pedagogička, V. Fibingerová, ekonómka, p. Čerňanská, zdravotníčka, Anna Mazáková, učiteľka, Eva Beňová, farmaceutka, Viktor Mikula, lekár, p. Bribylová, dôchodkyňa, K.Hermanová, pedagogička, Mária Grančičová, administratívna pracovníčka, Katarína Tomaškovičová, učiteľka, Dagmar Marianková, korektorka, Tomáš Zálešák, študent, Peter Menšík, študent, Miriam  Marianková, študentka, I. Jurkovič, dôchodca, Jozef Markovič, lekár, Hugo Hermann, lekár, Elena Zajacová, lekárka, Rudolf Zajac, vysokoškolský pedagóg, Neva Pišútová, vysokoškolská pedagogička, Zuzana Pišútová, meteorologička, Melánia Jančinová, učiteľka, Milada Kubačková, domáca, Michal Jančina, programátor, Dana Jančinová, učiteľka, Oľga Repášová, učiteľka, Vladimír Repáš, učiteľ, Marta Jakubová, učiteľka, Vlado Repáš, študent, Oľga Plencnerová, učiteľka,  Rudolf Plencner, technik, Anna Horáková, učiteľka, Zoltán Salamon,  Anna Kapsamunová, Eva Matejková, Ladislav Korbulny, časník, František Fenič, režisér, Silvia Fedorová, výtvarníčka,  Ladislav Duditš, právnik, Miroslav Smrčina, projektant, Dagmar Smrčinová, asistentka, Jozef Müller, kameraman, Karol Svozil, pivovarský technik, Dita Hevéniyová, produkčná, Milan Herény, výtvarník, Magdaléna Slabáková, knihovníčka, J.Tholtová, filozofka, Helena Paulová, domáca, Vladimír Maňák, publicista, Katarína Karsayová, redaktorka, Margita Ferencziová, redaktorka, Edita Kissová, redaktorka, Eva Szökeová, korektorka, Blanka Bruothová, právnička, Emília Sklenková, ekonómka, Ján Pinka,  dôchodca, Emília Pinková, dôchodkyňa, Jozef Pinka, podnikateľ, Jozef Palgut, sústružník, Miluša Wiedermannová , šéfka opery SND, Jiří Wiedermann, sólista opery, Ľudmila Fričová, úradníčka, M.Frič, úradník, Štefan Nosáľ, choreograf, Laszló Barak, redaktor, Milada Karasová, lekárka, Emil Karas, Vilma Lesná, lekárka, Pavol Lesný, lekár, Viola Lesná, zdravotná sestra, Juraj Kolárik, lekár, Magda Koláriková, zdravotná sestra, Lýdia Földešová, domáca, Jarmila Kaletová, výtvarníčka, Milan Kaleta, vedecký pracovník, Martin Kaleta, študent, Štefan Majcunar, podnikateľ, Anna Hanusková, dôchodkyňa, Viera Šufliarska, referentka, Ernest Mayer, projektant, Zuzana Mayerová, učiteľka, Margita Ševecová, domáca, Zora Klučinová, dôchodkyňa, Jozef Buchel, podnikateľ, Angelika Vlčková, vedecká pracovníčka, Zuzana Szatmáry, publicistka, Anica Medveďová, učiteľka, Ludvik Vlk, robotník, Ján Medveď, učiteľ, Michal Szatmáry, študent, Dalma Holanová, učiteľka, Mária Kizáková, geologička, Michal Kizák, veterinár, Matej Kliman, študent, Elena Lamčiková, chemička, Ladislav Lavotha, technik, Elena Bosáková, stredoškolská profesorka, Milada Bosáková, dôchodkyňa, Elena Karabinošová, vedecká pracovníčka, Juraj Bosák, vedecký pracovník, Priska Danielová, stredoškolská profesorka, Viera Vajcíková, profesorka, Viera Vajcíková ml., profesorka, Igor Vajcík, inžinier, Mária Bárthová, profesorka, Martin Bosák, vedecký pracovník, Mária Vicová, učiteľka, Mária Krebesová, sociálna pracovníčka, Angela Štefeková, učiteľka, Václav Semotam, dôchodca, Katarína Sviteková, projektantka, Agneša Kováčová, lekárka, Rudolf Hoffman, historik, Peter Barták, filozof, Timotej Filadelfy, vysokoškolský pracovník, Alžbeta Briestenská, lekárka, Marta Kováčová, odborná referentka, Judita Kováčová, zdravotníčka, Branislav Kováč, študent, Zdenka Popová, úradníčka, Helena Grunertová, výskumná pracovníčka, Žofia Machová, učiteľka, Jozef Mach, dôstojník, Gizela Rajňáková, dôchodkyňa, Július Rajňák, dôchodca, Andrej Augustín, výtvarník, Ivica Augustínová, domáca, Palo Roháč, podnikateľ, Kazimír Križan, programátor, Alžbeta Hulánska, podnikateľka, Magdaléna Nagyová, domáca, Miroslav Krejčí, vodič, Juraj Barta, lekár, Anna Bartová, lekárka, Mária Ostrožlíková, lekárka, Helena Havaldová, učiteľka Emília Branyiková, učiteľka, Gustav Fröhly, učiteľ, Eleonóra Morvayová, učiteľka, Alžbeta Solyrnosová, učiteľka, Irena Borváková, učiteľka, Beatrix Tothová, učiteľka, Mária Györkeresová, učiteľka, Anna Mazlová, učiteľka, Agáta Bakczánová, učiteľka, Kornélia Molnárová, učiteľka, Zuzana Mészarosová, učiteľka, Mária Bereczová, učiteľka,  Ferdinant Barta, dôchodca, Zuzana Bartová, dôchodkyňa, Kristína Berhová, výskumníčka, Ladislav Berha, podnikateľ, Titanilla  Matrková, vychovávateľka, Pavol Matrka, projektant, Vincent Kľuka, učiteľ.

Toto, pochopiteľne, nie sú všetky podpisy pod výzvu „Za spoločný štát.“ Každý deň, každú hodinu prichádzajú desiatky, stovky ďalších. Z tých najčerstvejších vyberáme: Ján Pišút, vedec (minister vlády SR), Karol Spišák, režisér, Pavol Hoffman, ekonóm (minister vlády ĆSFR), Rastislav Vilím, architekt (Švédsko), Peter Tatár, lekár, Soňa Szomolányiová, sociologička, Igor Travěnec, fyzik, Roman Rjachovský, scénograf, Darina Pavlu, etnografka, Daňo Bútora, novinár, Vlado Čečetka, technik, Iveta Radičová, sociologička, Miroslav Polakovič, redaktor, Jozef Bakšay, minister vlády ČSFR, Ivan Kraus, vysokoškolský učiteľ, námestník ministra vlády SR, Egon Gál, vysokoškolský učiteľ, Ladislav Macho, vedec (predseda SAV), Mária Hrozienčiková, súkromná podnikateľka, Rudolf Chmel, veľvyslanec, Milan Resutík, veľvyslanec…..