Hlúposť či účelovosť? Skôr oboje

Sú procesy a poučenia, ktoré vyplývajú z histórie. Sú ľudia, ktorí sa nepoučia a zneužívajú históriu stále. To som si pomyslel, keď som počúval kandidátov maďarských politických strán, ktorí sa zakryjú pláštikom nacionalizmu v póze, že idú zachraňovať národnostné menšiny a že národnostné menšiny sú na Slovensku občania druhej kategórie. Dávam tieto vyhlásenia do pozornosti prokuratúry. To nie je politický zápas. To je hrubá urážka národnostných menšín na Slovensku. Ako si môže dovoliť voľajaký Érsek a ďalší urážať ľudí len pre národnosť? Ako ich môže klamať?

Aby sa zakryl išiel citovať prvú vetu preambuly Ústavy Slovenskej republiky, ktorá začína slovami : „My národ slovenský….“. Buď je negramotný, alebo chce vyvolať pocit strachu v menšinách a nenávisti k Slovákom. Ak zoberiem výňatky z preambuly, ktoré hovoria o vzťahu Slovákov a menšín, tak vychádza to nasledovne: “ My národ slovenský…. vychádzajúc s prirodzeného práva národov na sebaurčenie (právo menšín na sebaurčenie) s p o l o č n e s príslušníkmi národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky….. teda m y občania Slovenskej republiky…“

V 90-tych rokoch boli v Maďarsku strany považujúce Slovensko za Felvidék a našli oporu aj v niektorých skupinách na Slovensku. Všetky medzinárodné organizácie zaoberajúce sa právami menšín v Európe urobili jednoznačný a spoločný záver, hovoriaci o ústavných zárukách práv menšín. A táto prekážka odpadla. Rovnako boli tieto otázky vyriešené zmluvou medzi Maďarskom a Slovenskou republikou, ktorá dodnes platí. Politika na Slovensku vo vzťahu k menšinám väčšinou vychádza z pozitívnej diskriminácie. Nech Slováci dajú viac ako majú sami. Stalo sa, že v rozpore s ústavou vláda Slovenskej republiky pred sčítaním ľudu uvoľnila peniaze na podporu maďarskej a rusínskej menšiny. Žiaľ podporil to aj Smer. Nacionalizmus v Maďarsku je na Slovensku mimoriadne nebezpečný, lebo zobúdza aj slovenských nacionalistov. Urážky a klamanie národnostných menšín nie sú politické požiadavky. Sú to kriminálne skutky.

A sledoval som vystúpenia ďalej. Počúval som, ako sa veci hovoria s náznakom, ale v pozadí išlo o autonómiu južného Slovenska. Čo je absolútny nezmysel. Rok 1937 sa nezopakuje. Na území, ktoré maďarský nacionalisti vykolíkovali žije väčšina Slovákov a iných národností. Okrem Dunajskej Stredy. A týchto ľudí sa nikto nepýta. Dokonca ani úrady zaoberajúce sa históriou nevyhodnocujú, ako prebiehalo obsadzovanie Slovenska a aké utrpenie Slovákom a neskoršie aj Maďarom tieto hry priniesli. Kto to chce prežiť znovu?

Počul som tiež názory, že treba zmeniť územné usporiadanie Slovenska. Podľa akého princípu? Diskutujúci hovoriaci maďarským jazykom hovorili, že podľa etnického princípu, ktorý je historicky už dávno prekonaný. Už 100 rokov neexistujú staré župy. Vznikli nové centra sociálneho a ekonomického rozvoja, ale aj kultúry. Treba na nich pracovať a nie ich spochybňovať. Ak by nebolo toľko prejavov nacionalizmu na južnom Slovensku, už dávnejšie by tam bola rozsiahla infraštruktúra. Čiže nacionalisti poškodzujú všetkých okolo. Tak isto chápem , že politicky nevzdelaní predstavitelia strán, ktorí chcú zastupovať menšiny nevyhodnotili fakt, že medzi dvomi sčítaniami ľudu je o viac ako 100 tisíc občanov maďarskej národnosti menej. Čiže ich voličská základňa sa zúžila. Na nacionalizme ju nerozšíria. Časť ľudí migrovala, časť zmenila národnosť a prirodzenou cestou vymierajú. Podľa prieskumov na jeden manželský pár sa rodí 0,8 percenta dieťaťa. Čiže strany, ktoré nemajú program vyhovujúci aj Slovákom vlastne nemajú šancu na úspech. Alebo budú mať len obmedzené množstvo voličov. A aby to nestačilo, tak to sa títo pardon, politici ešte delia na štyri politické strany.

Ale je tu ešte jeden fenomén. Právo hlásiť sa k národnosti má každý občan podľa vlastného uváženia. A tak sa rešpektuje, že s celkového počtu občanov hlásiacich sa k maďarskej národnosti je približne 60 percent Rómov. A keď štát dáva rôzne druhy príspevkov pre menšiny, koľko z peňazí určených pre maďarské menšiny ide v skutočnosti pre Rómov? Koľko na ich školstvo, kultúru, vzdelanie, infraštruktúru? A prídeme k záveru , že vlastne skoro nič. Takže pred voľbami sú pre nich Maďari a ak hľadajú problémy tak sú pre nich Slováci. Ešte chcú tí čo nás poučujú o vzťahu k etnikám niekoho kritizovať, alebo si zametú pred vlastným prahom?

Keď som počul Zsolta Šimona, ako v jazyku maďarskom presviedča svojich voličov, tak som sa pustil do smiechu. Lebo jeho bratranci a sesternice žijú v Čiernom Balogu a keby sa obrátil na nich možno má viac hlasov. Neviem presne koľko je zmiešaných manželstiev, ani koľko ich bolo, ale viem že je tam veľa ľudí s cítením, ktoré v maďarskom jazyku označujú ako felett Magayr, felett Szlovak. Trošku Maďar, trošku Slovák. Keď chcú maďarský nacionalizmus, tak na ktorú polovicu ich pozorností chcú dať dôraz a ktorú polovicu chcú potlačiť. A genealogické rozbory by boli ešte zaujímavejšie. I vzhľadom k tomu, že slovenské kráľovstvo malo svoj kniežací hrad na severe Balatónu. Ale hádam nás títo ľudia so zúženým a účelovým myslením nedostanú do nesprávnych úvah.

Ak sa chce pár nacionalistických politikov na svojom nacionalizme priživovať, tak je tu hranica trestného poriadku. Ale je tu aj druhá hranica ľudskosti a úcty k človeku, jeho hodnotám a právam. Preto môžem žiadať: „Nevkladajte svoj nacionalizmus až do manželských postelí“.