Kiska, boží trest? Ale za čo?

V denníku Pravda zo dňa 2. októbra 2017,  na strane 12 je článok pod názvom ,,Trumpov minister prelietal peniaze, vyletel z funkcie.“ Ja  dodávam, Kiska prelietal peniaze a nič…
Demokratická spoločnosť sa takto správať nemôže. V každej inej spoločnosti, vrátane americkej, by už z funkcie letel.  Namiesto toho sa vyhovára ako vreckový zlodej, to nie ja to Kaliňák, to nie ja to ministerstvo financií a to fašistický štát.

Už pri tejto morálnej klasifikácii je druhý dôvod na to, aby letel. Toto hlava štátu robiť nemôže. Dehonestuje všetkých jeho občanov a je jedno, či sú za alebo proti.

Poďme sa na to lietanie pozrieť bližšie. Ústava hovorí, že prezidenta možno stíhať len za porušenie Ústavy alebo za vlastizradu. Na prvý pohľad by to bola nepriestrelná amnestia, ktorá je neúmerne široká a zbytočná v porovnaní s ostatnými ústavnými činiteľmi.  Pri podrobnejšom rozbore možno prijať aj iný názor. Ústava hovorí, že štátny orgán môže len to, čo mu zákon dovoľuje. Ak štátny orgán, t. j. prezident robí to, čo mu zákon nedovoľuje, porušuje Ústavu. Možno pokračovať aj ďalej.  Prezident je verejným činiteľom podľa §128 Trestného zákona, ale súčasne sa v tomto texte hovorí, že verejným činiteľom je len vtedy, ak sa podieľa na plnení úloh spoločnosti a štátu a používa pritom právomoc, ktorá mu bola v rámci zodpovednosti za plnenie týchto úloh zverená. A trestná zodpovednosť je daná, ak bol trestný čin spáchaný v súvislosti s jeho právomocou a zodpovednosťou. Objednávanie si lietadla na náklady štátu na súkromnú prepravu svojej telesnej schránky  nebolo a nie je v jeho právomoci. Žiadne úlohy spoločnosti tým neplnil, okrem osobného pohodlia a nákladov, ktoré za neho znášal štát. Nech by takú sumu si prisvojil ktokoľvek, bol by trestne zodpovedný a spoločnosť by vyvodila závery. Prezident je len občan, nemá u nás postavenie indickej kravy. Škoda vznikla, (či bola uhradená neviem) vyhováral sa na ministra vnútra, pričom jeho kancelária je Úrad prezidenta a keby hneď nevedel čo je jeho právomoc, tak ho to pred zákonom neospravedlňuje.

Na druhej strane v §326 trestného zákona je definícia:

(1) Verejný činiteľ, ktorý v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech,

a) vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu,

b)prekročí svoju právomoc, alebo

c) nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci alebo z rozhodnutia súdu, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.

Ak verejný činiteľ, t.j. prezident s úmyslom zaobstarať sebe neoprávnený prospech vykonával svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu, nepotreboval žiadne schválenie alebo súhlas a pri hodnotení spoločenskej nebezpečnosti to vôbec neprichádza do úvahy ( porovnaj R43/1978 ).

Počúvame reči o morálke, počúvame ako prezident spochybňuje vlastný štát. Obdobie jeho zakladania bolo obdobie zločinu, ak sa príde na skutky, ktoré nepopiera že sa stali, ale neboli potrestané, neznamená že sa trestných činov nedopustil, znamená len, že nebol potrestaný. Ale jeho politická a spoločenská zodpovednosť trvá. Ak vyhlasuje hlava štátu, že jeho štát je fašistický, tak potom ho spochybnil nielen dovnútra, ale aj za hranice štátu, kde práve on má štát zastupovať.  Čo to je za zástupcu, keď spochybnil zastúpeného aj celé jeho spoločenské a demokratické usporiadanie? Čo tam ešte robí?

Pozeral som ako pán prezident chodí po školách a angažuje stredoškolákov na protesty. V poriadku. Len by k protestom, a to nielen stredoškolákom ale všetkých, malo pribudnúť ešte jedno heslo KIS – KA odstúpiť, odstúpiť, odstúpiť !  Je to jedno ako to kto pociťuje. Je našou verejnou hanbou!

Ak sme Kováčovi vedome tolerovali a zakrývali zlé skutky, len aby nebola hanba, tak nakoniec obrátil na hanbu všetkých.  Priama voľba nezbavuje verejnosť verejnej chyby.  Tá chyba sa stala! Treba napraviť a viacej nevoliť ľudí, ktorých nepoznáme, nie su dostatočne skúsení a odolní voči pokušeniam, ktoré verejná moc prináša.

Sledoval som aj diskusiu politológov, ktorí akoby ospravedlňovali zlyhanie ústavným systémom. Kiska zlyhal ako osoba a nie pre ústavný systém. Hanbou spoločnosti nie je len on, hoci sa ku skutku priznal, ale všetci čo ho obhajujú.  Najprv Kaliňák, potom Kažimír,  teraz Fico (ani jedného nemám rád). Ale konflikt eskaluje.  Treba Kisku zastaviť!  Čím neskoršie, tým horšie.