Tak takto nie páni!

Prednedávnom som sledoval diskusiu renomovaných a kedysi aj objektizujúcich politológov na TA3 na tému – Andrej Kiska a jeho šibalstvá.
V prvej časti hodnotili skutky, ku ktorým sa Andrej Kiska priznal, t. j. daňové odvody, fondy, náklady na volebnú kampaň. Ale priznal sa s tým, že povedal, je to pravda, aj tak nič neurobíte. V druhej časti sa zaoberali hľadaním analógií v minulosti a umelým vytváraním sporu Kiska – Fico. Na skutky, ktoré Kiska spáchal, aj keď nebol odsúdený, všetky ostatné znaky trestného zákona sú naplnené, nemal Fico žiaden vplyv. A v tretej časti vyšli politológovia s premúdrelým názorom nech Kiska a Fico vyhlásia, že nebudú kandidovať v budúcich voľbách na prezidenta a vec je vyriešená. Je to hanba! Aj naša aj tých čo to hlásia. Uvediem svoje stanovisko.

Andrej Kiska je nazývaný svojimi zástancami prívlastkom ,,prvý občan štátu.“  Prebral to od Kováča, ktorý takto deformoval staré rímske pravidlo prvý medzi  r o v n ý m i.  Teda občan, prezident Kiska, má tie isté občianske práva ako každý iný. Naviac sa naňho kladú požiadavky zákona, ústavy, vyplývajúce z jeho funkcie, t. j. aj morálka, aj trestnoprávna zodpovednosť. Nesie aj zodpovednosť, za dopad svojho konania na verejnú mienku na možnosť občanov veriť a tolerovať prezidenta, ale aj za to, že sa občania musia pozerať, ako sa im vysmieva do očí.  Z hľadiska skutkov a jeho priznania je dôvod byť presvedčený o tom, že sa dopustil hneď niekoľkých trestných činov a musí niesť za to zodpovednosť. K zodpovednosti občianskej sa pridružuje aj zodpovednosť politická, to je zodpovednosť za výsledok správania bez toho, aby bolo iné kritérium pre neho a iné pre ostatých ľudí. Ak by sme absolutizovali názor politológov tak všetci, ktorí sú vo väzení, ktorí sú v súdnom konaní, ktorí sú vo vyšetrovaní a sú potencionálnymi páchateľmi, by mali vyhlásiť, že nebudú kandidovať na prezidenta a všetko by malo byť v poriadku a konanie voči nim by sa malo zastaviť. Predsa sme si rovní! Je to nezmysel! Ale ten odznel ako názor v televízii TA3 a po tomto vystúpení priaznivci Andreja Kisku všemožne  naťahujú čas a rozkladajú zodpovednosť aj na osoby, ktoré za jeho skutky nezodpovedajú. Môžeme byť hrdí na štát, ktorý má na čele takéhoto človeka? Môže byť vôbec vo verejnej funkcii? Veď popierame podstatu, v ktorej žijeme.

Andrej Kiska ma vždy potešil. Jeho názor a tvrdenie, že sme mafiánsky štát vhodne dopĺňa článok 1. Ústavy, ktorý tvrdí, že sme demokratický, právny a zvrchovaný štát. Štát je organizáciou občanov podľa územia a keď je mafiánsky, tak to znamená, že vo vnútri sú samí mafiáni. Urazil nás ako občanov, porušil Ústavu a urobil hanbu na celú Európu. A prečo to urobil? Lebo jeho skutky vyšli najavo.

Keď som bol v USA, stretol som sa aj so zástupcami tretieho sektora a rozoberali sme možné prijatie zákona s názvom ,,O píšťalkároch“, ktorého zmysel bol, že ak občan signalizuje, že verejný činiteľ porušuje zákony štátu, nemôže byť za to nielen trestnoprávne ale nijako stíhaný. Je otázka, či vôbec podozrenia verejných činiteľov z trestnej činnosti majú byť utajovanou skutočnosťou. Veď to je vec verejná.

S čím súhlasím, je výzva Andreja Kisku, aby občania bojovali so zlom. To je správne. Ibaže nepochopil, že to zlo je práve on. Ak jeho výzvu mám aj naplniť obsahom, tak potom musím povedať, Kiska nerob hanbu tomuto štátu, nerob hanbu ľuďom, ospravedlň sa, zabal kufre a odíď! Ľudia si zvolia nového a po tejto skúsenosti verím, že aj čestnejšieho človeka. A nebudeme sa deliť na dve kategórie bohov a volov, lebo čo je dovolené bohovi nie je dovolené volovi. Máme iba rovnoprávnych občanov.

Ak ja znášam zodpovednosť aj za skutky, ktoré som neurobil a ktoré mi mečiarobijci pripisujú, tak Kiska nezodpovedá za skutky, ktoré spáchal vedome, s umýslom získať finančný profit? Nebol a nie je to môj prezident a nebudem hlasovať nikdy ani za Fica.

Rád by som povedal svoje stanovisko aj ku Kiskovým pozemkom. Vlastnícke práva sú neodňateľné, nepremlčateľné v spojení s vecou. Ak vlastníctvo bolo porušené podvodom a iný sa veci zmocnil, nemôže sa morálny človek dovolávať, že je to premlčané. To svedčí, aký je  prah právneho vedomia nášho pána prezidenta. Je to pán alebo chudák? A je tu moja otázka na ostatných občanov Slovenska. Ten človek nám špiní na hlavy, nechcete mu otvoriť aj ústa a nechať si špiniť aj tam? Demokracia ukáže  svoju silu, že ľud ako pán ukáže nehodnému  služobníkovi  svoju silu a donúti ho odstúpiť, keď už on sám nevie čo sa patrí.

Takže do toho:  Kiska – odstúpiť, odstúpiť, odstúpiť…