Irónia odmeňovania

Za socializmu existoval vtip nasledovného znenia:
Existoval paragraf, ktorý zvýhodňoval účastníkov SNP.  Nepamätám či to bolo 155 alebo 255.

Prišiel muž pýtať tento paragraf pre svojho otca. Dostal otázku či otec bojoval v povstaní? Odpoveď bola áno. Či so zbraňou v ruke? Odpoveď bola áno. Či mal aj nejakú hodnosť? Odpoveď bola áno. A akú mal hodnosť? Odpoveď bola SS obergruppenfuhrer a prekvapený úradník odpovedal, však to bol Nemec, a on odpovedá ale východný.

Vtedy to bol vtip, od 1. januára 2018 je to pravda. Podobnosť čiste náhodná.  🙂