Poznámka k voľbám prezidenta v Českej republike

Poznámka kandidáta Drahoša, že by chcel byť ako prezident Kiska na Slovensku ma núti rozmýšľať…Čo by som robil, keby som bol voličom v Českej republike? Kiska na Slovensku s dvojitou morálkou bez zásad zodpovednosti, s absolútnou neznalosťou politických procesov na Slovensku, s poškodzovaním majetku štátu, podozrením z viacerých porušení zákona je pre Slovákov skôr hanbou, neisté politické pozadie dokazuje, aké sily ho podporujú a že so záujmami Slovenska má toľko spoločného ako ja s búrkami na Marse.  Takže byť voličom v Českej republike by som povedal, Pán Boh s nami a zlé preč… a zobral koho môžem, aby išiel voliť Zemana.