Kiska zase práši

Možno poznáte rozprávku o Myšom kožúšku. Predo mnou vidno za mnou tma. Určite ste už videli vo filmoch dymové clony, ktoré sa používajú na to, aby druhá strana nevidela čo sa za nimi skrýva a aký je tam pohyb. Priam dymiaci sú denníky Sme a N keď ide o Kisku. Neobhajujú zákon, neobhajujú štát. Obhajujú osobu, lebo je to ich osoba a tých kruhov od ktorých aj oni závisia. A tak vlastnia všetky podozrenia z porušovania zákonov, ktoré aj Kiska priznal. Zakrývajú sa za akoby závisť za to, že vyhral voľby prezidenta. Bagatelizujú všetky jeho skutky akoby išlo o osobný spor. Pritom ide iba o takú maličkosť či k zodpovednosti patrí aj morálka, či k právu aj povinnosť a či k zákonu pravidlo dodržiavania.
Ak vyšlo oznámenie Róberta Fica, že prezident Kiska ako čierny pasažier precestoval 990 tisíc eur, spôsobil tým štátu škodu a je povinný ju uhradiť! Možno to posudzovať z trestnoprávneho aj pracovnoprávneho hľadiska. Spôsobil škodu štátu. Porušil zákon, ktorý určuje pravidlá kedy možno použiť lietadlo. Robil to vedome. Minimálne s nepriamou vedomosťou. Musí platiť! Každý zamestnanec voči zamestnancovi škodu platí, to je elementárna požiadavka zákona. Čiže Kiska má platiť a vysvetľovať iba súdu.

No a polovičatý je aj Róbert Fico. Je dobré, že upozorňuje na škody spôsobené Kiskom, ale zodpovedá za ochranu majetku štátu. Na prvom mieste musí vidieť štát! Je pravda, že ako predseda vlády nie je vedúci ústredného orgánu štátnej správy. Je šéfom dvoch písacích strojov. Ale ústredným orgánom štátnej správy príslušným na vymáhanie dlhu je minister vnútra. Sedí na funkcii a nesie zodpovednoť, musí teda náhradu škody v mene štátu vymáhať od občana Kisku za porušenie zákonov, to nie je trestné konanie na to sa nevzťahuje amnestia. Ak minister vnútra nebude konať a škoda sa stane nevymáhateľnou bude za škodu zodpovedať sám. Tu niet čo skrývať, tu sa niet čoho báť, treba konať!

Bol som v obchodnom centre, nebudem menovať a videl som ako ochranka pochoduje za dvomi staršími ľuďmi po celej predajni. Išiel som ku ním a hovorím, sú to zločinci? Odpovedali, musíme dávať pozor na majetok, lebo nemajú peniaze a tak prídu, zoberú si rožok, pribináčik alebo kávenku zjedia medzi regálmi a pri pokladni nemajú nič tak ani nič neplatia. Ale veď to sú tiež občania štátu. Tak čím vyššia funkcia tým menej morálky, čím vyššia funkcia tým menej zodpovednosti? Aký je politický dopad takýchto konaní? Delí ľudí na tých hore a tých dole? Tí čo sú hore môžu všetko a tí dole nič? A ako je to s autoritou prezidenta? Mal by byť vzorom občianskych cností. Podtrhujem mal by byť a nie je. Alebo sa ideme deliť podľa toho ak patríš do skupiny záujmovej, ktorú chráni Sme, Nko a tretí sektor môžeš všetko? Ak do nej nepatríš si podozrivý už len tým, že existuješ. Nová totalita bol cieľ novembra 89?

A poďme aj k trestnoprávnej zodpovednosti prezidenta. Prezident je jediný ústavný činiteľ, ktorý používa širokú imunitu garantovanú Ústavou. Prečo? Ak sa zruší u všetkých prečo nie u prezidenta? Poučenie je z obdobia keď ja som bol predsedom vlády. Prezident bol amnestovaný aj keby vraždil. A keď odišiel z funkcie amnestiu sme mu udelili a teraz sme stíhaní. Amnestia v tomto rozsahu bola chybou, poučte sa! Aj keď si myslím, že stíhaní budete za niečo iné.

Takže občan Kiska dočasne sedí vo funkcii prezidenta, ale vzťahujú sa na neho všetky zákonné práva a povinnosti tak ako na iných občanov. Kým bude môcť vyskakovať, zahmlievať a prednášať ako druhí nesú zopovednoť za neho, nemáme právny štát. Podľa Kisku aj tak máme len mafiánsky. A teraz neviem prečo hodnotí ako mafiánsky, či to nie podľa vkladu jeho osoby. Čím skôr bude preč tým skôr urobí Slovensko ďalší krok ku demokracii a právnemu štátu. Nemôžem použiť ani vetu z Biblie…  ,,Bože odpusť mu, lebo nevie čo robí.“  Vie čo robí! Aj pre koho.

Kiska odstúpiť, odstúpiť, odstúpiť !! Nerob Slovensku hanbu!