Študenti, nevoľte Fica, hrabe mu

Obyčajne Fica v televízii vypínam, ale keď som zachytil, ako predniesol nehoráznu hlúposť, že študenti medicíny v prípade záujmu o prácu v zahraničí budú musieť uhradiť 55 tisíc €, nemôžem mlčať. Prečo? Dôvody sú nasledovné:

  1. Už za cisára pána bolo zrušené nevoľníctvo a teraz ho zavádzať zdravý človek nemôže.
  2. Za komunistov bolo niečo podobné, že keď vysokoškolsky vzdelaná osoba odchádzala na západ, museli zaplatiť poplatok za vzdelanie. Proti tomu sa zdvihla taká vlna odporu, že komunisti potichu túto normu stiahli. Komunisti sú preč, ale Fico a jeho spôsoby nám zostanú. On je štát. On je zákon. On je aj fraška.
  3. Organizácia spojených národov prijala Chartu ľudských a občianskych práv. Existuje aj Európska charta ľudských a občianskych práv a existuje aj Ústava Slovenskej republiky, ktorá obsahuje aj právo občana na vzdelanie ako právo občana garantované sústavou vnútroštátnych a medzinárodných právnych noriem.
  4. Existuje aj Európska únia a jeden z jej základných pilierov je slobodný pohyb pracovnej sily. Slovensko sa k tomu zaviazalo pri vstupe do Európskej únie a potvrdilo ďalšími normami.
  5. Medzištátne zmluvy a rozhodnutia európskych orgánov majú väčšiu silu ako zákon Slovenskej republiky. A Ficko si nemôže robiť čo len chce.
  6. Ak by chcel zaviesť spoplatnenie lekárov, bola by to diskriminácia vo vzťahu k ostatným profesiám. Čo je zase z ľudského hľadiska a práv vylúčené. Spoplatniť všetkých je ešte väčšia hlúposť.

Nedá sa nevidieť:
Róbertko bol dvanásť rokov pri moci. Zanedbal čo sa len dalo v oblasti odbornej prípravy a podmienok začleňovania vysokoškolsky vzdelaných ľudí do zamestnania. To platí aj pre lekárov. Pre jemu vlastnú krátkozrakosť dvanásť rokov nevidel. Teraz namiesto zisťovania príčin, prečo študenti po skončení štúdia odchádzajú do zahraničia, chce svoje osobné zlyhanie napraviť tým, že bude trestať ľudí. Chce ich trestať protiprávne a tiež asociálne, v rozpore so záujmom mladých študentov a ich rodičov. Ktorý mladý lekár má 53 tisíc € a koľkí rodičia by mohli za takýto žart zaplatiť?

Rovno môžeme zamestnať na uliciach hlásnikov, čo by vykrikovali : „Rodičia dajte 55 tisíc € na zakrytie Ficových chýb!“ Na to by v skutočnosti bolo treba oveľa viacej.

Čo s tým? Buď demonštrovať na námestiach silu verejnej mienky pred Róbertkom a stranou Smer a povedať: „Dosť bolo!“, alebo vysvetľovať aj ostatným: „Nevoľte Fica, podvádza vás a nevie čo robiť.“

Ficko, trepeš dve na tri , už nemáš spoločnosti čo ponúknuť. Slušne sa pokloň a obrábaj vinice pri Bratislave.