Postoj občana

Z listu od občana, ktorý si neželal byť menovaný.

Otvorte si oči pre poznanie. Západ nám tu podsúva, aký je blahobyt v Nemecku, aby sme tam odišli pracovať za lepším životom, tak sa pýtam:

„Kam dali Nemci tie peniaze od 1945, keď nevlastnia ani svoju strechu nad hlavou kde bývajú a ostali nájomníkmi?

Pritom nezažili socializmus-hospodársky úpadok, mali iba technologický pokrok a kapitalizmus. Odpoveď nájdete v reportážach: ZDF Frontal 21 a RTL2″ Armes Reiches Deutschland“, kde sami obyvatelia kupujú akcie spoločností kótovaných na burze, ako napr. Deutsche Wohnen&Co., ktoré vykupujú ich bytové domy aj s nimi, nájomníkmi a tým prechádzajú na trhové nájomné zo dňa na deň o 80% vyššie. Aj preto ročne odchádza z Nemecka viac, ako 750 tisíc obyvateľov preč. Naše obyvateľstvo je vo svojom, iba nová generácia sa zadlžuje hypom.

Bývanie v osobnom vlastníctve Slovenské obyvateľstvo je 2. najbohatšie v EU

* z celkového počtu domácnosti, ** z celkového počtu rodín
Zdroj analytický tím Poštovej banky podľa údajov Eurostat, rok 2014

Zadĺženosť obyvateľstva EU Slovenské obyvateľstvo patrí medzi najmenej zadĺžené v EU

Zdroj:ECB, Eurostat

Takže treba si vážiť naše pronárodné osobnosti, ktoré sa zaslúžili o našu samostatnú zvrchovanú Slovenskú republiku, a nebyť iba neopodstatneným kritikom. Tie naše byty sme si odkúpili do osobného vlastníctva vďaka premiérovi Mečiarovi, ktorý schválil zákon o Vlastníctve bytov 182/1993, a umožnil tak odpredať štátne, družstevné a podnikové byty za zlomok ceny.

Ten, kto kritizuje pána Mečiara, SNS a samostatnosť Slovenska, mal by odkúpený byt vrátiť naspäť štátu a potom môže kritizovať s hypoúverom na krku! My ostatní ostaneme vďační a bez úveru.